جدول دروس کارشناسی ارشد_رشته شیمی آلی

جدول دروس کارشناسی ارشد رشته شیمی آلی

ترم اول (9 واحد)

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

 
 

1

شیمی آلی پیشرفته

3

الزامی

 

2

شیمی فیزیک پیشرفته

3

اختیاری

 

3

سنتز مواد آلی

3

الزامی

 

 
  • توجه:کلیه دانشجویان باید در نیمسال اول، دوره آشنایی با اصول ایمنی در آزمایشگاه را طی نموده  و گواهی موفقیت در آزمون این دوره را دریافت نمایند.

دروس زیر مربوط به دانشجویانی است که رشته کارشناسی ایشان غیر شیمی می‌باشد.

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

1

شیمی آلی 2

3

جبرانی

2

شیمی آلی 3

3

جبرانی

3

آزمایشگاه شیمی آلی 1

1

جبرانی

4

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

2

جبرانی

 

 

درس زیر مربوط به دانشجویانی است که در دوره کارشناسی این دروس را نگذرانده‌اند

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

 
 

1

وصایای امام (ره)

1

-

 

 

ترم دوم (14 واحد)

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

نوع درس

 
 

1

طیف سنجی آلی پیشرفته

3

الزامی

 

2

شیمی کاتالیست

3

اختیاری

 

3

شیمی هتروسیکل

3

اختیاری

 

4

روش تحقیق

2

جبرانی

 

5

شیمی سبز

3

اختیاری

 

 

 

ترم سوم (7 واحد)

شماره درس

نام درس

 

تعداد واحد

نوع درس

 
 

1

پایان‌نامه

6

الزامی

 

2

سمینار

1

الزامی

 

 

 

ترم چهارم به بعد

تمدید پایان‌نامه

 

 

تذکر مهم:

نظر به اینکه در مقطع کارشناسی ارشد دروس به صورت یک ترم در میان ارائه می‌شود، کلیه دانشجویان موظف به اجرای برنامه فوق می‌باشند.